FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

Konferencja  adresowana jest do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Zapraszamy wszystkich  stosujących lub zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Przygotowujemy propozycje wykładów i warsztatów dla nauczycieli różnych przedmiotów, nie tylko informatycznych. Specjalną ofertę mamy dla liderów TIK, administratorów sieci, opiekunów pracowni, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów lokalnych. Nasza oferta dotyczyć będzie szerokiego wykorzystania nowoczesnej technologii na wszystkich przedmiotach i etapach kształcenia. Chcemy również zwrócić uwagę na olbrzymią rolę informatyki w szkole w kontekście nowej podstawy programowej z informatyki i obecności programowania na wszystkich etapach edukacyjnych. Pokażemy w jaki sposób realizować edukację informatyczną w edukacji wczesnoszkolnej.
Zapraszamy znakomitych prelegentów. Na pytania uczestników czekać będą wybitni specjaliści, którzy rozwiążą każdy problem.

Zaproszenie kierujemy również do nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów i psychologów. Pragniemy gościć w swoim gronie dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz władze samorządowe. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą, żeby polska szkoła była nowoczesna, bezpieczna i atrakcyjna.

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w grupach. Zapisy na warsztaty uruchomimy po skompletowaniu listy warsztatów.

Spotkanie, prócz ciekawych wykładów, warsztatów, spotkań i dyskusji ma być również formą oderwania się od codziennej szkolnej rzeczywistości, integracją środowiska nauczycieli. Chcemy, aby Konferencja była spotkaniem atrakcyjnym. Dlatego prócz zajęć i wykładów proponujemy niespodziankę – jubileuszowy koncert rockowy,  spotkanie integracyjne w „Smażalni Nad Stawem” przy muzyce, dobrym jedzeniu i napojach. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!

Zarejestrowałam/łem się, ale nie mam loginu i hasła

Sprawdź SPAM – wiadomości systemowe często tam wpadają. Jeśli nadal masz problem, napisz do nas. Dane znajdziesz w dziale KONTAKT

Zarejestrowałam/łem się, ale mojego nazwiska nie ma na liście uczestników

Na liście uczestników umieszczamy tylko nazwiska tych uczestników, od których zaksięgowaliśmy wpłatę i których zakwalifikowaliśmy do udziału w K@SSK 2019

Jak będą przebiegały zajęcia podczas K@SSK?

Na liście uczestników umieszczamy tylko nazwiska tych uczestników, od których zaksięgowaliśmy wpłatę i których zakwalifikowaliśmy do udziału w K@SSK 2019

Pierwszy dzień konferencji (piątek) będzie w całości dniem wykładowym i odbywał się będzie w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury (ul. Tysiąclecia 3). Po zakończeniu obrad zapewniamy transport do miejsca zakwaterowania i zapraszamy na kolację plenerową w Smażalni Nad Stawem. Rejestracja uczestników odbędzie się w budynku Szkoły. Rejestracja przedstawicieli firm i zaproszonych gości w Ośrodku Kultury. 
Drugi i trzeci dzień KASSK odbędą się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego – os. Północ 25
https://sp3nt.pl.  

W sobotę i niedzielę realizować będziemy zajęcia seminaryjno – warsztatowe oraz spotkania plenarne i panele dyskusyjne. Przewidzieliśmy też sporo atrakcji. Podobnie jak w latach ubiegłych, zajęcia będą odbywały się po kilkanaście na jednym poziomie. Uczestnicy będą mogli zapisać się na interesujące ich warsztaty.  Tematy warsztatów będą systematycznie umieszczane w dziale „Warsztaty”.